Οδηγός Αγοράς Ακινήτου

1. Επιλέξατε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει

Αποφασίσετε για το ποιό ακίνητο επιθυμείτε να αγοράσετε για δική σας χρήση ή την καλύτερη ευκαιρεία της αγοράς. Η χρησιμοποίηση μεσιτικού γραφείου σας απαλλάσει από άσκοπο χάσιμο χρόνου και ενδεχόμενες επιπλοκές.
Σημειώσατε ότι σε ορισμένες περιοχές, ορισμένες ως παραμεθόρειες,η μεταβίβαση ακινήτων επιτρέπεται σε πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης και Ξένους πολίτες μόνο κατόπιν ειδικής Άδειας που εκδίδεται από το Συμβούλιο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Επιλέξετε Δικηγόρο

Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και η νομική κατάσταση του ακινήτου για τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια καθώς και η διαπίστωση ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο παντός βάρους και υποθήκης και ο πωλητής έχει εκπληρώσει όλες τις προς το Δημόσιο υποχρεώσεις του πρέπει να γίνει πριν από οποιαδήποτε ανάληψη υποχρέωσης. Σε περίπτωση που δεν έχετε Δικηγόρο μπορουμε να σας συστήσουμε έναν από τους έμπειρους συνεργαζόμενους με την Εταιρεία μας.

3. Επιλέξετε Πολιτικό Μηχανικό/Αρχιτέκτονα

Ο τεχνικός έλεγχος γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα και αφορά την θέση του ακινήτου (εντός ή εκτός σχεδίου) και αν η Δόμηση έχει γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Πολεοδομίας.
Όσον αφορά οικόπεδα και εκτάσεις με ή χωρίς κτίσμα γίνεται έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος, της αρτιότητας για δόμηση, τις εγκρίσεις Αρχαιολογικής και Δασικής Υπηρεσίας και χαραχτιρισμοί όπως Αιγιαλός και Βιότοπος. Εάν χρειαστείτε, οι έμπειροι Πολ. Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες συνεργάτες μας θα είναι στην διάθεση σας.

4. Επιλέξετε Συμβολαιογράφο

Ο Συμβολαιογράφος εξασφαλίζει την Νομικά ορθή μεταβίβαση του ακινήτου ελέγχοντας όλα τα επίσημα έγραφα που απαιτούνται και ετοιμάζει το Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας το οποίο υπογράφεται στο Γραφείο του από τους συμβαλλόμενους.

5. Επιλέξετε Λογιστή

Δεδομένου ότι αποκτάτε νέο περιουσιακό στοιχείο είναι σημαντικό να έχετε ένα Λογιστή για τι σχέσεις με την Εφορία. Θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε,άν δεν έχετε, ΑΦΜ και θα σας ενημερώσει για τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους νόμους περί Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας.

6. Αποκτήσετε ΑΦΜ (αν δεν έχετε ήδη)

Η απόκτηση ΑΦΜ είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητο στην Ελλάδα (Αλλοδαποί, Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού). Ο ΑΦΜ εκδίδεται από την Εφορία άμεσα με την επίδειξη του διαβατηρίου και του πιστοποιητικού γέννησης σας είτε από σας είτε από πληρεξούσιο Δικηγόρο ή Λογιστή.

7. Ανοίξετε Λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα

Το άνοιγμα Λογ/σμού είναι εύκολη υπόθεση, απαιτεί ελάχιστο χρόνο και, συνήθως, δεν απαιτείται ελάχιστη κατάθεση. Πρέπει να παρουσιάσετε στην Τράπεζα το Διαβατήριο σας ή Ταυτότητα, τον ΑΦΜ και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (π.χ. Λογαριασμό υπηρεσίας κοινής ωφέλειας –ΔΕΗ, Νερού, ΟΤΕ). Όλες οι πληρωμές που σχετίζονται με την αγορά του ακινήτου θα γίνονται μεσω αυτού του Λογ/σμού ώστε να αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από το εξωτερικό και δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.

8. Το Συμβόλαιο

Κατά κανόνα πρίν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, υπογράφεται προσύμφωνο στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς το προς αγορά ακίνητο και οι όροι της αγοραπωλησίας με τον τρόπο πληρωμής και καταβάλλεται προκαταβολή ίση, συνήθως, με το 10% του συμφωνηθέντος τιμήματος ώστε το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά.
Μόλις ολοκληρωθούν ο Νομικός και Τεχνικός έλεγχος και ο Συμβολαιογράφος εγκρίνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υπογραφεί το οριστικό Συμβόλαιο το οποίο θα κατατεθεί από τον Συμβολαιογράφο στο Υποθηκοφυλάκειο το οποίο θα εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής του ακινήτου στο όνομα του Αγοραστή.
Στην συνέχεια αυτό το πιστοποιητικό με αντίγραφο του Συμβολαίου θα κατατεθούν στο Κτηματολόγιο από τον Δικηγόρο.

9. Τα έξοδα της Αγοραπωλησίας

1. Αξία ακινήτου
2. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ 3%)
3. Μεσιτική αμοιβή(2%+ΦΠΑ 24%)
4. Αμοιβή Δικηγόρου.(1%+ΦΠΑ 24%)
5. Αμοιβή Μηχανικού.(Κατόπιν συμφωνίας)
6. Αμοιβή Συμβολαιογράφου.(1.2%+ΦΠΑ 24%)
7. Έξοδα Υποθηκοφυλάκειου. (Από 0.475% έως 0.775%)

Europa Crete Properties & Constructions
Δασκαλογιάννη 68., GR 73100, Χανιά
Τηλ.: 0030 28210 23111 Fax 28210 23113
http://www.europacreteproperties.com
info@europacreteproperties.com

Ελληνικα
Google Translate